ร้านอาหารครัวมายโฮม ต้นตำหรับอาหารอิสาน

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ติดตามข่าวสาร จากร้านอาหาร MY HOME ทั้งโปรโมชั่น คอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่

MY HOME MEMBER CARD

001
เงื่อนไข
1. กรุณาแสดงบัตรให้พนักงานก่อนชำระเงิน
2. บัตรนี้มีส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมนูปกติยกเว้นเครื่องดื่ม เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ ส่วนลด 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต
3. กรุณาแสดงบัตรพร้อมบัตรประชาชนให้พนักงานเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดวันเกิด
4. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า