ร้านอาหารครัวมายโฮม ต้นตำหรับอาหารอิสาน

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องพลอยไพลิน


ห้องพลอยไพลิน
สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 10 – 20 ท่าน